Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

 

Województwo Łódzkie

  • Wszystkie miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane po 1 maja 2018 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu.
  • Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 roku można używać do 1 stycznia 2026 roku a po tej dacie tylko jeśli zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Wyjątek ten nie dotyczy jednak instalacji eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.

W strefie aglomeracja łódzka i w strefie łódzkiej w przypadku ogłoszenia Poziomu 2 i 3 – zakaz palenia w kominkach, ogrzewaczach wolnostojących i piecach kaflowych niebędących jedynym źródłem ogrzewania, z wyjątkiem sytuacji, gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna na skutek awarii.

Źródła:

  • UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  • UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  • UCHWAŁA NR LXIII/694/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej,
  • UCHWAŁA NR LXIII/693/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka.