Sołtys na plus 2024

Sołtys na plus 2024

 

Samorząd Województwa Łódzkiego, chcąc docenić zaangażowanie sołtysów w pracę na rzecz mieszkańców, ogłosił konkurs „Sołtys na plus”. Do 5 marca mieszkańcy danej wsi, rady sołeckie i parafialne, organizacje pozarządowe (OSP, KGW, stowarzyszenia) mogą zgłaszać sołtysów do udziału w konkursie. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Link poniżej.

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/zapraszamy-do-konkursu-%E2%80%9Eso%C5%82tys-na-plus%E2%80%9D-2024