KURENDA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĘCZA WIELKIEGO

KURENDA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĘCZA WIELKIEGO

Informuję, że dn. 28 lutego 2024 r. o godzinie 17.00 w budynku Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim odbędą się konsultacje z mieszkańcami Załęcza Wielkiego dotyczące opracowywanych dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie
  2. Budowa dróg w miejscowości Załęcze Wielkie

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z przebiegiem sieci kanalizacyjnej oraz koncepcją projektu dróg, a także wypowiedzieć się w sprawie zaproponowanych lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych oraz projektowanych zjazdów do posesji.

/-/ Jacek Olczyk
Wójt Gminy Pątnów