1 lutego 2024 r. została rozpoczęta procedura przetargowa na zadnie pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu”. Termin składanie ofert upływa w dniu 16.02.2024 r.

1 lutego 2024 r. została rozpoczęta procedura przetargowa na zadnie pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu”. Termin składanie ofert upływa w dniu 16.02.2024 r.

W ramach inwestycji planuje się następujące rodzaje robót:

  • wykonanie instalacji elektrycznej,
  • wykonanie instalacji sanitarnej: zewnętrzna i wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodna w tym hydrantowa, wentylacja mechaniczna;
  • roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, wykończeniowe i malarskie, a także roboty porządkowe, utylizacyjne i montażowe.

Zmodernizowane zostaną również pomieszczenia takie jak sekretariat, dwie sale zajęć dla dzieci, wc dla przedszkolaków, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem dla personelu, szatnia przedszkolaków wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zakupione będzie także niezbędne wyposażenie.

Na ten cel gmina Pątnów otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII.

Kiedy zostanie wyłoniony wykonawca, a następnie rozpoczną się prace poinformujemy Państwa w kolejnym artykule zamieszczonym na stronie internetowej.