„Danie Wspólnych Chwil” – Edycja III

„Danie Wspólnych Chwil” – Edycja III
 

Adresatami programu są seniorzy dotknięci lub zagrożeni samotnością. Program jest realizowany we współpracy z kołami gospodyń wiejskich (KGW), które organizują spotkania przy wspólnym stole dla osób starszych. Elementem programu są e-kody umożliwiające zapłatę za zakup towarów dostępnych w sklepach sieci „Biedronka”.

Rekrutacja 2024

Najważniejsze informacje o programie:

 • III edycja programu będzie edycją całoroczną – trwającą od marca do grudnia 2024 r.
 • Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do organizacji spotkań dla seniorów, przekazując e-kody w wysokości 8000 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka
 • Zadaniem kół gospodyń wiejskich jest organizacja spotkań dla samotnych seniorów z lokalnej społeczności – w czasie trwania edycji należy zorganizować min. 6 spotkań – każde w odstępie co najmniej 3 tygodni
 • Po każdym spotkaniu KGW wypełnia i przesyła Fundacji krótkie sprawozdanie (w formie online)
 • Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Dla KGW biorących udział w programie przewidziane są dodatkowe aktywności:

 • spotkania z dietetyk programu o różnorodnej tematyce,
 • gadżety związane z programem, przydatne do organizacji spotkań,
 • scenariusze na spotkania,
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
 • dedykowana grupa na Facebook’u

Jak się zgłosić do Programu?

 • START REKRUTACJI: 05.02.2024, GODZ. 12:00

  Formularz zgłoszeniowy

 • WAŻNE!

  Uczestnicy I i II edycji programu wypełniają wniosek przez swoje konto na Platformie KGW!

Kogo zapraszamy do programu?

 • W nowej edycji przygotowaliśmy miejsca dla 1100 kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR lub o statusie stowarzyszenia zwykłego/rejestrowego)

Kryteria formalne:W programie mogą wziąć udział:

 • KGW, które zostały założone nie później niż do 31.07.2023
 • KGW o zbieżnych celach statutowych z celami programu

WAŻNE!
Jednym z kryteriów decydującym o współpracy jest zgodność celów statutowych KGW z celami programu!Sprawdźcie więc już teraz, czy macie w celach w statucie wpisane: dobroczynność albo działania dobroczynne albo działania charytatywne albo pomoc społeczna.
Taki zapis musi widnieć w sekcji „Cele”, nie zaś w sekcji „Sposoby realizacji celów” lub w paragrafie rozpoczynającym się od słów: Koło/Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez…).Zachęcamy do dodania tego zapisu w Waszych statutach!Przydatne dokumenty:

 • W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba dostępnych miejsc – o przyjęciu do programu decyduje m.in. kolejność poprawnych zgłoszeń nie warto więc zwlekać ze zgłoszeniem!

Proces rekrutacji:1. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny od 05.02, godzi. 12:00

Formularz zgłoszeniowy

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o przystąpieniu do programu podpisane zgodnie z reprezentacją Waszego KGW – WZÓR OŚWIADCZENIA
 • Statut Waszego Koła
 • Aktualny odpis z ARiMR/KRS/rejestru stowarzyszeń zwykłych zawierający informacje o reprezentacji KGW

2. Informacja zwrotna o kwalifikacji do programu zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem edycji

Regulamin III edycji programu

O PROGRAMIE

Idea programu

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków

Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym są wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zapraszamy do stołu osoby starsze i samotne. Wspólnie dzielimy się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robimy to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotujemy, jemy i śmiejemy się. Dzięki programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty.

W programie „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest wartością i chcemy ją wzmacniać. Zwracamy również uwagę na kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

„Wartość tego programu to ogrom życzliwości seniorów i podziękowania (…). Ten Program to najlepszy lek przeciwstarzeniowy, przeciwdepresyjny i odmładzający. Program Danie Wspólnych Chwil to też niejednokrotnie poprawa warunków żywieniowych, to dodatkowy ciepły posiłek (…)”

Na czym polega zadanie Kół Gospodyń Wiejskich w programie Danie Wspólnych Chwil?

Zadaniem KGW jest nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i zaproszenie ich na spotkania połączone ze wspólnymi posiłkami. KGW powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.Podczas trwania III edycji programu (marzec- grudzień 2024) KGW zobowiązane są do przygotowania min. 6 spotkań dla seniorów. Na ten cel otrzymają od Fundacji Biedronki 8000 zł w formie e-kodu na zakupy do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka.Istotne jest, by spotkania dla seniorów organizować cyklicznie oraz by były dla osób starszych nową okazją do wyjścia z domu (nie wolno więc łączyć ich z innymi imprezami).Koła gospodyń wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji spotkań z seniorami (muszą spełniać wymogi regulaminu programu). Koła zgłaszają termin spotkania z wyprzedzeniem na dedykowanej platformie, a po wydarzeniu wypełniają krótki raport.

Dokumenty

Więcej informacji pod adresem: https://daniewspolnychchwil.pl/