Ankieta dla Mieszkańców Regionu Ziemi Wieluńskiej

Ankieta dla Mieszkańców Regionu Ziemi Wieluńskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Pątnów wraz z sąsiadującymi samorządami, działając  w ramach porozumienia międzygminnego, przystąpiła do prac nad ,,Strategią rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030″.

Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia wspólnie określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru. Strategia rozwoju ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie funduszy unijnych w najbliższych latach.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju regionu ziemi wieluńskiej. Wyniki badania będą wykorzystywane podczas formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Istotne jest również zebranie Państwa pomysłów i opinii w zakresie współpracy ponadlokalnej. Ze wspólnej diagnozy potrzeb i przedstawionych opinii zdefiniowana zostanie wizja rozwoju obszaru i założenia współpracy do 2030 roku.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego. Po wypełnieniu, ankieta zostaje automatycznie przesłana do zbiorczej bazy danych.

Termin wypełnienia ankiet mija 15 lutego 2024 roku.

Ankieta w formie on-line dostępna jest pod poniższym linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5s5-cGHLpEm4a58ng_Sk4SzvVQRvaq5DlQMZ5rBhywNURDM5TTgzSVk0TlRNMjdONk81TlkyN1AxMy4u

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety oraz Państwa zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju obszaru i prace nad strategią rozwoju ponadlokalnego.

Z wyrazami szacunku

 /-/   Jacek Olczyk
Wójt Gminy Pątnów