DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

 

Na realizację zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Józefowie” realizowanego w ramach projektu grantowego przedsięwzięcie: Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje Gmina Pątnów, pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Środki finansowe przyznane na realizację operacji opiewają na kwotę 18 000,00 . Szacuje się, że całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 19 241,12 zł.

Projekt dotyczy doposażenia i modernizacji świetlicy wiejskiej. W zakres modernizacji wchodzi wymiana drzwi zewnętrznych głównych do budynku. Natomiast w ramach doposażenia zostaną zakupione: nowe krzesła do sali spotkań oraz szafa chłodnicza dwudrzwiowa.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Rozwój infrastruktury społecznej na potrzeby kultury oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez doposażenie i modernizację świetlicy wiejskiej w Józefowie.