Spotkanie promocyjne wokół „Monografii Gminy Pątnów”

Spotkanie promocyjne wokół „Monografii Gminy Pątnów”

 

Po pięciu latach prac nad przygotowaniem „Monografii Gminy Pątnów”, w końcu ukazało się drukiem popularnonaukowe opracowanie, wspaniały zbiór zdjęć, map oraz mnóstwo ciekawych informacji o gminie Pątnów i jej mieszkańcach.

Na spotkanie promocyjne, które odbyło się 12 stycznia br. w sali OSP w Grębieniu, zostali zaproszeni wszyscy autorzy książki tj. 14 osób, ale dojechało kilku: prof. Piotr Gryglewski, dr Jarosław Petrowicz, dr Waldemar Golec, p. Przemysław Czekała, dyr. Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek oraz pracownicy Muzeum: Tomasz Spychała i Magdalena Kopańska. Sala widowiskowa pękała w szwach. Z ogromną przyjemnością dostawiane były na końcu kolejne rzędy krzeseł. Przybyli mieszkańcy gminy Pątnów, gminy Praszka, Rudniki i gminy Wieluń. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Oznacza to, że jest ogromne zapotrzebowanie na książki o lokalnej historii.

Pan Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, jednocześnie współredaktor wraz p. Zdzisławem Włodarczykiem publikacji, powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Podziękował autorom za zaangażowanie i pracę jaką włożyli w opracowanie Monografii. Podkreślił również, że spełniło się jego jedno z ważniejszych marzeń zawodowych. Każdy z autorów rozdziałów krótko podsumował pracę nad książką i w kilku słowach próbował zachęcić do przeczytania pozycji.

Wśród autorów znalazł się m.in. Jan Książek obecny dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, który przekazał na ręce wójta gminy Pątnów odnowioną pamiątkową tablicę z nazwiskami żołnierzy zamieszkującymi gminę Kamionka (dziś Pątnów) i poległych w czasie wojny  polsko-bolszewickiej. Zostanie ona uroczyście odsłonięta 11 listopada br. przy Urzędzie Gminy w Pątnowie.

Monografia Gminy Pątnów to dogłębnie opracowana historia od czasów najdawniejszych, przez okres staropolski, rozbiorów, międzywojenny, okupacji aż po czasy współczesne. Tom I poświęcony jest historii od czasów archeologicznych do początków 2023 roku. Natomiast tom II zawiera spojrzenie na gminę Pątnów z różnej perspektywy np. zabytków, dziejów kościoła, kultury duchowej i materialnej wsi czy literatury.

Składamy podziękowania wszystkim autorom dwutomowej publikacji oraz redaktorom za ogromne zaangażowanie i wkład pracy. Mieszkańcom za udostępnienie fotografii i innych materiałów ze swoich osobistych archiwów. Radnym za zgodność decyzji w sprawie przeznaczenia środków na opracowanie i wydanie Monografii oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego historycznego wydania o gminie Pątnów.