Komunikat

Komunikat

 

W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, nt. trybu rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029, poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie została udostępniona Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029 oraz link do strony, na której zamieszczone zostały wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/maluch-2022-2029-komunikat-ws-metodologii-obslugi-wnioskow-rkz-1-i-rkz-2

https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow