ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pątnów na lata 2023-2032

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pątnów na lata 2023-2032

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pątnów na lata 2023-2032