Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów

Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Pątnów zakończyła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XIII REACT – EU, działanie XIII.2 REACT – EU dla OZE. W dniu 5 września została podpisana umowa o dofinasowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10.0040/21-00 oraz kolejno aneksy tj.: Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-01 z dnia 04.10.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-02 z dnia 13.12.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-03 z dnia 27.12.2023r.;

Cel projektu: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pątnów.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 124 758,50 zł.

Wartość całkowita projektu wg. umowy o dofinansowanie i aneksów: 2 771 412,58 zł.

Informujemy mieszkańców, że gmina Pątnów zakończyła realizację ww. projektu. Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie obejmującym 3 części dotyczące: instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na pellet.

W ramach zadania na terenie gminy Pątnów powstało 97 instalacji fotowoltaicznych tj. 93 instalacje u osób prywatnych oraz 4 instalacje na obiektach publicznych. Ponadto powstało 16 instalacji kolektorów słonecznych oraz zamontowano 13 kotłów na pellet, w tym jeden obiekcie użyteczności publicznej.

Termin realizacji zadania został dotrzymany tj. 31.12.2023 r.