Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Wartość ogólna zadania: 90 349,43 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 68 307,00 zł.

Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 4,4000 Mg oraz odbiór, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 163,1200 Mg.