Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Gminy w Pątnowie.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Gminy w Pątnowie.

 

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem harcerze ze szczepu „Leśni Skauci” z Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym przekazali Wójtowi Gminy Pątnów Jackowi Olczykowi Betlejemskie Światło Pokoju. Światełko to jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.