Ruszył nabór do programu „Mała architektura zabytkowa” na prace w 2024 roku

Ruszył nabór do programu „Mała architektura zabytkowa” na prace w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1041/23 z dnia 28 listopada 2023 roku ogłasza po raz czwarty nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Nabór zgłoszeń: 28.11.2023 – 19.12.2023 r.

Budżet: 300 000 zł

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu.

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego,

2) znajduje się na obszarze województwa łódzkiego.

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Dotacja może być wydatkowana od dnia podpisania umowy z Województwem Łódzkim nie wcześniej niż od dnia realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r.

Zapraszamy do składania aplikacji!

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury:

− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: [email protected]

− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: [email protected]

− w zakresie merytorycznym, Karol Jadczyk: tel. 42 663 37 71, e-mail: [email protected]

− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: [email protected]

 DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin pracy komisji merytorycznej

3. Zgłoszenie do naboru wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

4. Zgoda właściciela obiektu na złożenie zgłoszenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Archiwum:
Trzeci nabór (2023)
Drugi nabór (2022)
Pierwszy nabór (2021)