Łódzkie ratuje zabytki – nabór wniosków na 2024 rozpoczęty!

Łódzkie ratuje zabytki – nabór wniosków na 2024 rozpoczęty!

 

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1038/23 z dnia 28 listopada 2023 roku ogłasza konkurs “Łódzkie ratuje zabytki” na udzielenie dotacji na wykonanie w 2024 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków trwa do 21 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 150 tys. złotych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury:
− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: [email protected]
− w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: [email protected]
− w zakresie merytorycznym, Karol Jadczyk: tel. 42 663 37 71, e-mail: [email protected]
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych.

DO POBRANIA:

Data publikacji: 28.11.2023


Archiwum:
OCHRONA ZABYTKÓW 2023

OCHRONA ZABYTKÓW 2022

OCHRONA ZABYTKÓW 2021

OCHRONA ZABYTKÓW 2020
OCHRONA ZABYTKÓW 2019
OCHRONA ZABYTKÓW 2018
OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2016
OCHRONA ZABYTKÓW 2015
OCHRONA ZABYTKÓW 2014