Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice zakończona

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice zakończona

W dniu 6 listopada 2023 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”. Koszt inwestycji to kwota ponad 10,5 mln zł, z czego Gmina Pątnów pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I dofinansowanie w wysokości 6 330 700,00 zł. Kolejne  4 mln 71 tys. zł to subwencja z budżetu państwa na inwestycje kanalizacyjne. Pozostałą kwotę gmina dołożyła z budżetu własnego. Tak więc ponad 10-milonową inwestycję zrealizowaliśmy w 98 % z dofinansowania. Warto podkreślić, że w przypadku braku tak wysokiej kwoty dotacji naszej gminy nie stać byłoby na sfinansowanie inwestycji, a jej realizacja zablokowałaby możliwości współfinansowania innych, ważnych inwestycji w naszej gminie na kolejne lata.

Realizacja zadania trwała 18 miesięcy i przebiegała zgodnie z harmonogramem. Jej wykonawcą była firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca. Zakres zadania obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 8.699,4 mb. Zostały wybudowane również boczne odgałęzienia kanalizacyjne, 5 tłoczni ścieków oraz przebudowana została przepompownia ścieków w miejscowości Kadłub, co umożliwia odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Wieluniu. Wybudowana sieć została włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wieluń, z którą Gmina Pątnów zawarła porozumienie.

Budowa studzienek kanalizacyjnych została odpowiednio skoordynowana z projektowaną przebudową drogi powiatowej.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej w naszej gminie, który będzie funkcjonował, nie licząc fragmentu położonego rurociągu wzdłuż nowo wybudowanej drogi w Pątnowie (tzw. Warszawka).

Teraz czas na mieszkańców i kolejny etap realizacji inwestycji tj. wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych do posesji, na podstawie wcześniej uzgodnionych warunków z Urzędem Gminy w Pątnowie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Starostwo  Powiatowe w Lublinie