Podsumowanie grantu w Kluskach

Podsumowanie grantu w Kluskach

 

29 listopada br. w miejscowości Kluski odbyło się podsumowanie grantu zrealizowanego w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Grant dotyczył oznakowania miejsca bitwy pod Kluskami. W ramach zadnia powstały znaki wskazujące miejsce bitwy oraz historyczny rys w postaci tablicy informacyjnej ustawionej w lesie, w miejscu, gdzie stoczyła się bitwa w czasie Powstania Styczniowego. Całość zadania została sfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł. Historyczne opracowanie tablicy wykonał Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.

Spotkanie podsumowujące grant przygotowali strażacy wraz z KGW oraz panią sołtys. Na wstępie wszyscy zgromadzili się pod tablicą informacyjną, gdzie krótką historię bitwy przedstawił wójt. Słowa uznania za ciekawy pomysł na grant przekazał na ręce wójta oraz pani sołtys Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Edward Kiedos oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń Grzegorz Kowalik. Padły również podziękowania ze strony Pana wójta dla Lasów Państwowych, które udostępniły tereny leśne do zagospodarowania w ramach grantu. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy udali się do sali OSP w Kluskach, gdzie został zaprezentowany film z inscenizacji „Bitwy pod Kluskami”. Na spotkanie przybyli mieszkańcy miejscowości oraz harcerze, którzy wspólnie będą troszczyli się o nowopowstałe miejsce historyczne.

Cieszą nas bardzo realizacje upamiętniające ciekawą historie naszej gminy. Takie właśnie przedsięwzięcia pozwalają na zachowanie pamięci o ważnych dla nas wydarzeniach.