Podsumowanie grantu „Historia wsi Grębień”

Podsumowanie grantu „Historia wsi Grębień”

 

30 listopada br. późnym popołudniem w nowej sali OSP w Grębieniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt sołecki zrealizowany w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Z tegorocznego grantu zostało sfinansowane wydanie książki pt. „Historia wsi Grębień” napisanej przez Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka. W zgromadzenie archiwalnych materiałów, ciekawych historycznych zdjęć, rycin oraz map, zaangażowanych było wielu mieszkańców Grębienia, jednak  ciężar zredagowania książki, dla której inspiracją był jubileusz 100-lecia OSP Grębień, spadł na autora książki. Jak podkreślił Jacek Olczyk, dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, udało się zebrać więcej materiałów, niż zakładano i dzięki temu historia  jednostki OSP rozszerzyła się na historię całej miejscowości. W Grębieniu, podobnie jak w większości naszych sołectw, historia straży przeplatała się z historią miejscowej szkoły, KGW oraz ciekawymi losami mieszkańców.

30 listopada w sali OSP zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców zainteresowanych książką. Na wstępie sołtys wsi Paweł Madeła przywitał wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców, po czym oddał głos autorowi książki. Pan Wójt Jacek Olczyk bardzo ciekawie przedstawił zarys książki, zachęcając tym samym do przeczytania lektury. Wszyscy z ogromną ciekawością słuchali przygotowanej prezentacji. Na zakończenie przedstawicielka starszego grębieńskiego pokolenia serdecznie podziękowała p. wójtowi za uwiecznienie historii wsi Grębień. Ciepłe słowa podziękowania autor usłyszał również z ust dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej p. Jana Książka oraz członka Zarządu Województwa Łódzkiego Edwarda Kiedosa.

Została zapisana historia kolejnej miejscowości naszej gminy, a już z końcem roku pojawi się kolejna pozycja tj. „Monografia Gminy Pątnów”. Czekamy z niecierpliwością.

Część nakładu „Historii wsi Grębień” została sfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w ramach grantu w wysokości 12.000,00 zł zrealizowanego w ramach programu „Sołectwo na Plus”.