Grant Sołecki w Pątnowie – PODSUMOWANY!

Grant Sołecki w Pątnowie – PODSUMOWANY!

 

25 listopada br. odbyło się podsumowanie grantu sołeckiego w Pątnowie. W ramach realizacji projektu zakupiono naczynia i sztućce w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pątnowie. Na ten cel, sołectwo pozyskało środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł.

W budynku świetlicy wiejskiej w Pątnowie zgromadzili się mieszkańcy i zaproszeni goście, by wspólnie świętować zakończenie realizacji zadania pn.: „Zakup naczyń gastronomicznych i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pątnowie”. Wśród przybyłych był m.in. Wójt Gminy Pątnów – Jacek Olczyk, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów – Grzegorz Pietrzyński, sołtys Pątnowa – Ryszard Kabała oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Pątnowie. Panie z KGW przygotowały, dla wszystkich zgromadzonych, degustację własnych wypieków i potraw, które zostały podane na nowo zakupionych naczyniach.

Realizacja grantu przyczyniła się przede wszystkim do integracji miejscowej ludności i podtrzymania więzi między mieszkańcami wsi. Zakupione naczynia i sztućce wykorzystywane będą na wszystkich imprezach organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia działające na terenie sołectwa Pątnów.