USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PĄTNÓW

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PĄTNÓW

 

25 października br. została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości 68.307,00 zł, na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów”. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 90 610,37 zł.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania, tj. Firma REVOL Sp. z o.o. 09.11.2023 r. została podpisana umowa między Wykonawcą a Gminą Pątnów. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Do końca grudnia br. wyroby zawierające azbest zostaną zdemontowane i odebrane z posesji wnioskodawców.