Przypominamy o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz tworzących się sopli lodowych.

Przypominamy o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz tworzących się sopli lodowych.

 

W związku z trwającym sezonem zimowym przypominamy o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz tworzących się sopli lodowych.

Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek. Odśnieżanie dachu podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy. Konieczność należytego utrzymania stanu technicznego dotyczy wszystkich budynków niezależnie od ich powierzchni czy sposobu wykorzystania.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.

W związku z powyższym, prosi się mieszkańców gminy o bieżące uprzątanie zalegającego śniegu na chodnikach, dachach jak i usuwanie sopli zwisających z dachów i balkonów.