Kolejne boisko w gminie Pątnów

Kolejne boisko w gminie Pątnów

 

Gmina Pątnów właśnie zakończyła realizację kolejnej inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sportowej z udziałem dofinansowania z programu pn.: „Infrastruktura sportowa Plus”. Na zadanie pn.: „Remont boiska sportowego w Załęczu Wielkim wraz z modernizacją oświetlenia” otrzymaliśmy dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 87 700,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Handlowo-Usługowa JOANNA Joanna Adamkowska. Roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 147 800,00 zł.

Zadanie polegało na renowacji i doposażeniu boiska sportowego wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia. Jest to boisko o  nawierzchni z trawy naturalnej, tyle, że na zieloną trawkę musimy poczekać do przyszłego roku. Boisko posiada system nawadniania. Obiekt został wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami. Boisko z trzech stron zostało ogrodzone piłkochwytami. Na istniejących słupach oświetleniowych zamontowano oświetlenie energooszczędne typu LED.

Oddajemy dla mieszkańców w ostatnim czasie kolejny obiekt sportowy na terenie gminy Pątnów, obok Załęcza Małego i Bieńca. Mamy nadzieję, że to boisko będzie wykorzystywane zarówno przez miejscową młodzież, jak i przez dzieci uczęszczające do tutejszego przedszkola. Warto zaznaczyć, że Załęcze Wielkie jest również miejscowością turystyczną, tak więc odwiedzjący nas goście znajdą czas i sposobność, aby aktywnie spędzić czas na tym nowym obiekcie.