Prace na drodze w Kałużach zakończone

Prace na drodze w Kałużach zakończone

Zakończyła się już procedura odbiorowa prac remontowych  na drodze powiatowej w Kałużach.  Prace przebiegały bardzo sprawnie. Aby Gmina Pątnów mogła realizować inwestycję musiała  przejąć od powiatu wieluńskiego tą drogę w zarząd. Jest to 3,5-kilometrowy odcinek łączący drogę krajową nr 43 z drogą powiatową nr 4521E Dzietrzniki – Załęcze Wielkie. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 656 505 zł, natomiast całkowity koszt robót budowlanych wynosi 1 343 630,67 zł. Wykonawcą robót była firma P.H. U. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie.

Zadanie zostało zakończone w terminie. Zakres prac to: uzupełnienie nawierzchni, jej częściowe frezowanie oraz położenie nowej nakładki asfaltowej na całej długości drogi wraz z utwardzeniem poboczy.

Roboty są dobrze wykonane. Remont nawierzchni poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort jazdy. Droga będzie służyć przez kolejne lata turystom, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy.