Podsumowanie grantu w Bieńcu

Podsumowanie grantu w Bieńcu

 

W piątek 17 listopada br. odbyło się podsumowanie projektu pn. „Nasze wspólne miejsce w Bieńcu” zrealizowanego w ramach programu małych grantów „Sołectwo na Plus”. Na placu przy Sali OSP w Bieńcu zgromadzili się mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Wśród gości pojawili się m.in. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, Poseł na Sejm Paweł Rychlik, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, radni powiatowi, miejscowi radni rady gminy z przewodniczącym Grzegorzem Pietrzyńskim na czele oraz Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk. Organizatorzy korzystając z tej okazji dokonali również otwarcia boiska trawiastego wybudowanego w ubiegłym roku oraz otwarcia drogi powiatowej tj. inwestycji realizowanej przez Powiat Wieluński.

Podsumowanie wspólnie prowadzili radny Wiesław Paluszczak oraz sołtys Stanisław Knetki. Było przecięcie wstęgi oraz poświęcenie wykonanej infrastruktury. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Sławomir Kandziora.

W ramach tegorocznego grantu sołectwo Bieniec zakupiło traktorek do koszenia trawy oraz wykonali ogrodzenie placu rekreacyjnego przy boisku. Pozyskana kwota to 12 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek przygotowany przez członkinie KGW.