Podpisaliśmy umowę na utworzenie żłobka w Grębieniu

Podpisaliśmy umowę na utworzenie żłobka w Grębieniu

W dniu 13.11.2023 r. Gminie Pątnów podpisała umowę o dofinansowanie na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, czyli utworzenie żłobka w Grębieniu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz z budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów”.

Gmina Pątnów otrzyma dotację w wysokości 1 221 015,03 zł, z czego 1 075 860,00 zł to środki z KPO oraz 145 155,03 zł to środki z budżetu państwa jako uzupełnienie na pokrycie podatku VAT.

Głównymi celami zadania są:

 1. Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Utworzenie miejsca opieki, które w przyjaznych, bezpiecznych i komfortowych warunkach pozwoli dzieciom na rozwój.
 3. Zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej odpowiednio do potrzeb dziecka.
 4. Wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
 5. Ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem rodzinnym i domowym.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać następujące prace:

 • roboty w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ogólnobudowlane,
 • roboty wykończeniowe i malarskie,
 • zakup i dostawa wyposażenia: zaplecze socjalne, meble oraz pełne wyposażenie w zabawki i wyposażenie sensoryczne,
 • zakup i montaż placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do lat 3.

Obecnie przygotowujemy się do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, a następnie z początkiem przyszłego roku do rozpoczęcia robót budowlanych.