Podsumowanie grantu w Dzietrznikach

Podsumowanie grantu w Dzietrznikach

 

W niedzielę 22 października odbyło się podsumowanie grantu „Sołectwo na Plus” w Dzietrznikach. W Sali Sołeckiego Centrum Kultury zebrali się mieszkańcy Dzietrznik. Wśród gości pojawili się m.in. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, Iwona Napieraj sekretarz gminy, miejscowi radni oraz dyrektorki dzietrznickiej szkoły. Uroczystość przygotowali wspólnie KGW oraz druhowie strażacy OSP z panią sołtys, a całości dopełniły wspaniałe występy dzieci z miejscowej szkoły.

Na wstępie wystąpiła Pani sołtys Dorota Pęcherczyk, która wprowadziła wszystkich w tematykę spotkania i podsumowała, co w ostatnich latach udało się zrobić w Dzietrznikach przy dobrej współpracy wszystkich lokalnych liderów i wsparciu ze strony samorządu.  Po krótkim wstępie rozpoczęła się część kulturalna, którą rozpoczęli polonezem najmłodsi przedstawiciele lokalnej społeczności, a potem pięknym pokazem szarf i pokazem tańca współczesnego. Na uwagę zasługuje również występ Sandry Stochmiałek, utalentowanej wokalistki i instruktorki śpiewu. Na zakończenie druhowie strażacy zorganizowali krótki instruktaż pierwszej pomocy na fantomie, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród zgromadzonych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na przepyszny poczęstunek przygotowany przez członkinie KGW, które zaserwowały posiłki w nowo zakupionych naczyniach. Warto podkreślić, że wszyscy biesiadowali przy kompletach ławek ze stolikami zakupionymi w ramach grantu. Pozyskana kwota to 12 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej, a po samej frekwencji i uśmiechach widać, że spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Życzymy powodzenia w kolejnych ciekawych inicjatywach na rzecz mieszkańców sołectwa Dzietrzniki.