Jednostka OSP Załęcze Małe otrzymała dotację

Jednostka OSP Załęcze Małe otrzymała dotację

 

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym w dniu 19 października 2023 r. podpisała umowę na dotację w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania z zakresu „Poprawy funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. Sukces jest tym większy, że jesteśmy jedyną jednostką w powiecie wieluńskim, która takie dofinansowanie otrzymała.

W ramach zadania zostanie zakupiona instalacja centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzętem oraz kotłem c.o.

Zadanie musi zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r.

www.lodzkie.pl