Kolejne granty z LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Kolejne granty z LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Dziś w Urzędzie Gminy w Pątnowie zostały podpisane umowy na dofinansowanie dla 3 różnych organizacji działających na terenie gminy Pątnów.

Na remont zaplecza kuchennego grant odebrali przedstawiciele OSP Załęcze Małe. Na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kałużach dokumenty podpisały i odebrały prezes oraz skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia. Natomiast w imieniu Gminy Pątnów umowę na doposażenie i modernizację świetlicy wiejskiej w Józefowie, podpisali wójt Jacek Olczyk oraz Aleksandra Kasprzak skarbnik gminy.

Wszystkie granty muszą być zrealizowane i rozliczone do końca marca 2024 r.