Obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie

 

7 października 2023 r., na Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie, miały miejsce obchody Święta Żołnierzy Rezerwy, zorganizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Święto poprzedzone było pielgrzymką związkową na Jasną Górę, zwieńczoną Apelem Jasnogórskim, który odbył się 6 października 2023 r.

Obchody odbywały się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa IPN i Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W obchodach uczestniczyła delegacja Gminy Pątnów w składzie: dr Jacek Olczyk – Wójt Gminy, Zygmunt Plewa – radny Gminy, Justyna Matuszczyk – dyrektor i Martyna Bil – wicedyrektor oraz nauczycielki: Bożena Kiedos i Anna Żarnowska Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

W obchodach Szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował gen. bryg. Cezary Janowski, a Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. bryg. Kazimierz Dyński. Przybyłych gości i uczestników uroczystości powitał płk rez. Alfred Kabata, który wygłosił również wystąpienie okolicznościowe. Zabierając głos  gen. bryg. Cezary Janowski podkreślił znaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej w kształtowaniu postaw patriotycznych i proobronnych  młodzieży i zachęcaniu jej do wstępowania w szeregi WP.

Obchody były okazją do wręczenia rezerwistom medali nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, Biskupa Polowego WP i współpracujące ze Związkiem organizacje społeczne. Uczestnicy uroczystości zapoznani zostali ze 100-letnia historią Związku Oficerów Rezerwy RP i jego współczesnymi osiągnięciami. Zaprezentowano nową książkę autorstwa płk rez. Alfreda Kabaty zatytułowaną „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach1922 – 1939”.

Listy okolicznościowe do biorących udział w obchodach Święta Żołnierzy Rezerwy  skierowali: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa, ambasador RP w Rzymie (matka chrzestna sztandaru i członek honorowy Związku), Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  oraz Robert Magdziarz- II Wicewojewoda Śląski. Oprawę ceremonialną zapewnił 5 pułk chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich, i Orkiestra Wojskowa w Bytomiu.

W obchodach uczestniczyło ok. 200 uczniów klas mundurowych. W ramach uroczystości na placu Władysława Biegańskiego zaprezentowano sprzęt wojskowy oraz sprzęt innych służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych oraz stowarzyszeń dla mieszkańców i uczniów częstochowskich szkół, w tym klas mundurowych.

(ak)

Foto: Artur Kucharski, Łukasz Kolewiński, Marcin Łada, Wiesława Karczmarczyk