KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SEGREGACJI ODPADÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SEGREGACJI ODPADÓW

W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 20.09.2023 r. przez pracowników firmy „EKO-REGION” sp. z o.o. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Pątnów z przykrością stwierdzamy, że część mieszkańców nie przestrzega zasady obowiązkowej segregacji, tzn.:

  • w pojemnikach na odpady zmieszane znajdowały się opakowania z tworzyw sztucznych, papier, kartony, bioodpady, szkło, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,
  • w pojemnikach na odpady z tworzyw sztucznych znajdowały się odpady budowlane, papier, kartony,
  • w pojemnikach na szkło znajdowała się porcelana.

Informujemy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

Selektywna zbiórka odpadów jest realizowana w systemie pojemnikowym, który zapewnia każdemu wytwórcy odpadów przekazywanie 5 frakcji odpadów.

Przypominamy, że w 2020 r. uległy zmianie kolory i oznaczenia pojemników do segregacji.

Odpady komunalne powinny być gromadzone:

  • zmieszane – w pojemnikach koloru zielonego z pomarańczową klapą lub szarą klapą oraz w pojemnikach koloru czarnego (antrycytowego) z szarą klapą,
  • szkło – w pojemnikach koloru zielonego z zieloną klapą,
  • metale i tworzywa sztuczne – w pojemnikach koloru żółtego z żółtą klapą,
  • papier i tektura – w niebieskim worku,
  • BIO – w pojemnikach koloru brązowego z brązową klapą.

Odpady, które zostały zebrane w pojemnikach bez segregacji nie będą odbierane.

Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne, że są one zbierane w niewłaściwy sposób, zostanie nałożona kara administracyjna w postaci naliczenia opłaty podwyższonej za niedopełnienie obowiązku segregacji w wysokości 62,00 zł od mieszkańca.

 (-) Wójt Gminy Pątnów
Jacek Olczyk

Poniżej przypominamy zasady segregacji odpadów.

 

Zasady segregacji odpadów