eko-PROFIT – REcycling to się opłaca

eko-PROFIT – REcycling to się opłaca

 

W ramach program eko-PROFIT – REcycling to się opłaca, został uruchomiony kolejny projekt który jest skierowany do Sołectw.

Poprzez udział w projekcie, Sołectwo:

 • otrzymuje dofinasowanie na statutową działalność (Sołectwo otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii),
 • przyczynia się do właściwego zagospodarowania elektroodpadów poprzez organizację dodatkowych miejsc zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów,
 • bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie elektroodpadów

Strona internetowa programu (https://eko-profit.pl/, +48 693 340 425, [email protected])

Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po Państwa stronie.

Na życzenie GMINY możemy przygotowywać zestawienia zawierające masy zużytego sprzętu oraz baterii/akumulatorów zebranych na terenie Państwa Gminy w ramach programu eko-PROFIT, którą Gmina może zaliczyć na poczet poziomów odzysku i recyklingu.

Prosimy o Państwa zgodę na wysłane szczegółowych informacji dotyczącej programu ekoSołectwo.

W ramach programu eko-PROFIT są również realizowane inne projekty skierowane do mieszkańców Państwa Gminy:

 • ekoSzkoła (Szkoły, Przedszkola, Rady Rodziców)
 • ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
 • ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)
 • ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)
 • ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)
 • ekoKlub (Kluby Sportowe)
 • ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia i Fundacje)
 • ekoFirma  (Przedsiębiorstwa, Instytucje)
 • ekoHufiec (Harcerze i Skauci)
 • ekoParafia

Uwaga, BONUS!

Program eko-PROFIT ma charakter ciągły nie jest ograniczony w czasie.
Najbardziej aktywni Uczestnicy otrzymują BONUSY!

Uczestnicy, którzy w ciągu roku kalendarzowego przekażą największą masę odpadów otrzymują dodatkowo:

Miejsce 1 – 4000 zł lub 500 punktów*

Miejsce 2 – 2000 zł lub 250 punktów*

Miejsce 3 – 1000 zł lub 125 punktów*

Miejsca od 4 do 10 – 500 zł lub 70 punktów*

* – punkty do wymiany na nagrody w programie partnerskim zbierajzremondis.pl