Komunikat Wójta Gminy Pątnów w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia.

Komunikat Wójta Gminy Pątnów w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia.

 

Wójt Gminy Pątnów informuje, iż w dniu 03.10.2023 r. w Domu Kultury w Ożarowie odbyło się 2 spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców gmin Wieluń, Mokrsko, Pątnów z przedstawicielami firmy S.T.I. POLSKA działającymi w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia.

Na spotkaniu zaprezentowano wstępne rozwiązania projektowe wraz z propozycją „obejścia” miejscowości Kadłub. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, mogą zapoznać się z prezentowanymi materiałami w wersji elektronicznej dostępnej jako załącznik do niniejszego komunikatu lub z wersją papierową dostępną w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój nr 203) w dniach od 4.10.2023 r. do 18.10.2023 r.

Ponadto osoby zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej opinii bądź uwag przesyłając wypełniony i podpisany formularz (druk) w terminie do dnia 18.10.2023 r.:

  • w wersji papierowej na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2, 02-512 Warszawa
  • albo skan na adres e-mail: [email protected].

Dokumenty do pobrania:

WIE AI2 Formularz opinii.pdf

WIE-AI2-4.11.pdf

WIE-AI2-4.12.pdf

WIE-AI2-4.13.pdf

WIE-AI2-4.14.pdf

WIE-AI2-4.15.pdf

WIE-AI2-4.15.pdf

WIE-AI2-5.11.pdf

WIE-AI2-5.12.pdf

WIE-AI2-5.13.pdf

WIE-AI2-5.14.pdf

WIE-AI2-5.15.pdf

WIE-AI2-6.01.pdf

WIE AI2 Orientacja arkuszy 2023_10_03.jpg

WIE AI2 Orientacja arkuszy 2023_10_03.pdf