Grant Sołecki w Załęczu Małym – ZAKOŃCZONY!

Grant Sołecki w Załęczu Małym – ZAKOŃCZONY!

W sobotę, 16 września br. odbyło się podsumowanie grantu sołeckiego w Załęczu Małym. W ramach jego realizacji zakupiono drewnianą altanę wraz z wyposażeniem tj. ławkami i stołami. Na ten cel sołectwo otrzymało środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł.  Wysokość wkładu własnego sołectwa wyniosła 1 500,00 zł.

Na uroczystości podsumowującej projekt pojawili się między innymi: Poseł Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, Sołtys wsi Załęcze Małe Kornelia Stykała, Radni Gminy Pątnów Piotr Klara oraz Kazimierz Gniła, Dyrekcja ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie Andrzej Łuszczyki, wykonawca altany Rafał Cembik i wielu innych. Ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie imprezy wykazali się: Sołtys wsi, druhowie strażacy OSP Załęcze Małe wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, harcerze a także członkinie KGW w Załęczu Małe.

Mieszkańcy wsi są bardzo zadowoleni z uzyskania nowego miejsca do organizacji różnego rodzaju spotkań. Zakupiona altana i jej wyposażenie posłuży lokalnej społeczności jeszcze przez wiele lat.