Rewitalizacja parku w Pątnowie

Rewitalizacja parku w Pątnowie

Bardzo miło nam poinformować Państwa, że gmina ma przyznane dofinansowanie na rewitalizacje parku w Pątnowie. Jest to pierwszy krok w kierunku odnowienia parku, aby mógł nam służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

W dniu 28 września br. pan wójt Jacek Olczyk odebrał z rąk posła Pawła Rychlika symboliczny czek na kwotę 400 000,00 zł. Dofinansowanie przyznane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane m.in.:

– pomiary geodezyjne drzew wraz naniesieniem ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;

– szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew;

– prace restauratorskie/konserwatorskie dla zadrzewienia parkowego;

– analiza dendrochronologiczna i analiza dendrologiczna;

– prace związane z czyszczeniem parku;

– prace w drzewostanie;

– wykonanie elementów małej architektury i nawierzchni utwardzonych m.in.: ławki, kosze na śmieci, miejsca odpoczynku, ścieżki parkowe.

Prace będą prowadzone jesienią 2024 i wiosną 2025 roku.