Rozpoczynamy remont boiska w Załęczu Wielkim

Rozpoczynamy remont boiska w Załęczu Wielkim

 

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z programu pn.: „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn.: „Remont boiska sportowego w Załęczu Wielkim wraz z modernizacją oświetlenia”. Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił nam pomocy finansowej. Została przyznana  dotacja celowa na realizację inwestycji w kwocie 87 700,00 zł. Wykonawca robót tj. Firma Handlowo-Usługowa JOANNA Joanna Adamkowska wykona zadanie za kwotę 147 800,00 zł.

Zadanie polega na renowacji i doposażeniu boiska sportowego wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia. Powstałe w wyniku realizacji boisko będzie miało nawierzchnię z trawy naturalnej. Utworzony zostanie także system nawadniający teren boiska. Obiekt zostanie wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami. Boisko z trzech stron zostanie ogrodzone piłkochwytami. Na istniejących słupach oświetleniowych zostanie zamontowane oświetlenie energooszczędne typu LED.

Inwestycja zostanie zakończona do 20.11.2023 r.