Rozpoczęły się już prace na drodze śródpolnej Grębień – Popowice

Rozpoczęły się już prace na drodze śródpolnej Grębień – Popowice

21 września br. została podpisana umowa na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grębień i Popowice”, a już 25 września wykonawca rozpoczął prace w terenie. Zadanie realizuje firma P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remont tej drogi śródpolnej w wysokości 203 590, 00 zł. Całość robót budowlanych zamknie się kwotą 442 442,49 zł.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi z Grębienia do Popowic na odcinku o długości prawie 1 km i szerokości jezdnej 4 m wraz z poboczami. Powstanie utwardzona droga szutrowa umożliwiająca dojazd rolnikom do pól. Odcinek ten będzie również bezpiecznym skrótem pomiędzy Grębieniem a Popowicami.

Zadanie to gmina musi zrealizować i rozliczyć do 31.10.2023 r.