AKCJA INFORMACYJNA NR 2 prowadzona w ramach opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 na odcinku granica województwa opolskiego / łódzkiego – Wieluń

AKCJA INFORMACYJNA NR 2 prowadzona w ramach opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 na odcinku granica województwa opolskiego / łódzkiego – Wieluń