Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Prognoza na dzień 13.09.2023 r. dla maksymalnego stężenia 1-godzinnego ozonu, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu Prognozowane na dzień 13.09.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: obszar województwa łódzkiego poza powiatem rawskim, łaskim i zduńskowolskim.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.09.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia
poziomu informowania dla ozonu: 2 219,4 tys. osób.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/overruns/0

POWIADOMIENIE – OZON