Grant „Sołectwo na plus” w Kamionce – ZAKOŃCZONY!

Grant „Sołectwo na plus” w Kamionce – ZAKOŃCZONY!

W sobotę 2 września br. odbyło się podsumowanie grantu „Sołectwo na plus” w Kamionce. W ramach realizacji projektu pn. „Dbamy o miejsce pamięci w naszej wsi” zakupiono i zamontowano nowe ogrodzenie oraz kostkę brukową wokół pomnika poległych w dn. 2 września 1939 r. Sołectwo Kamionka na realizację grantu otrzymało dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł.

W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP min. Marcin Przydacz, Wójt Gminy Pątnów – Jacek Olczyk, Sołtys wsi Kamionka – Mieczysław Spich, Radny Gminy Pątnów – Jan Salamon, ksiądz proboszcz – Wojciech Drobiec, mieszkańcy Kamionki i okolicznych miejscowości, członkinie KGW, druhowie OSP, MDP z Kamionki, dzieci i młodzież z ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie ze sztandarem wraz z p. dyr. Dorotą Hanas i  opiekunkami. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce przygotowały występ muzyczno-recytatorski. Zaśpiewały pieśni patriotyczne oraz recytowały wiersze o tematyce wojennej. Hołd poległym oddali także członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce. Co więcej, dzieci i młodzież również zaprezentowały swoje zdolności muzyczne i aktorskie, prezentując występ o charakterze patriotycznym ku czci poległych.

Nowo zagospodarowany teren przy pomniku sprawi, że miejsce to przetrwa przez wiele lat, a historia związana z nim pozostanie w pamięci przyszłych pokoleń.