Zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”

Zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pątnów

Informujemy, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”, polegający na wyłonieniu wykonawców realizujących dostawę i montaż instalacji OZE.

Wykonawcami są:

  • FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. (w zakresie fotowoltaiki),
  • Ekologika Sp. z o.o. (w zakresie kolektorów słonecznych),
  • ASH Remigiusz Skowroński (w zakresie kotłów na pellet).

Lada dzień pracownicy ww. firm przeprowadzą audyty w terenie polegające na weryfikacji parametrów miejsc, w których zostaną zamontowane instalacje. Wcześniej jednak skontaktują się z uczestnikami projektu w celu ustalenia terminu audytu.

Osobami, z którymi można się kontaktować w ww. sprawie są:

Joanna Pazgan tel. 43/886 52 20 wew. 20

Jagoda Głąb tel. 43/886 52 20 wew. 11

Załączniki:

Komunikat OZE 09.2023

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa: XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie: XIII .2 REACT-EU dla OZE; umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0040/21.