DOŻYNKI GMINY PĄTNÓW 2023 – ZAŁĘCZE MAŁE 27 SIERPNIA 2023 R. – FOTO RELACJA

DOŻYNKI GMINY PĄTNÓW 2023 – ZAŁĘCZE MAŁE 27 SIERPNIA 2023 R. – FOTO RELACJA

DOŻYNKI GMINY PĄTNÓW 2023 odbyły się w ZAŁĘCZU MAŁYM 27 SIERPNIA 2023 r.

Tradycyjnie tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się barwnym korowodem, jaki udał się na plac ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. W korowodzie dożynkowym szli kolejno druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP, reprezentanci KGW z terenu Gminy Pątnów, poczty sztandarowe, liczne delegacje oraz zaproszeni goście.  O godzinie 14.00 mszę świętą dziękczynną za plony oraz w intencji rolników odprawił ks. proboszcz Roman Szkop.

Nad całością ceremoniału dożynkowego czuwała dziennikarka Radia Ziemi Wieluńskiej Magdalena Jaroch. Po mszy wójt Jacek Olczyk zaprosił na scenę gospodarzy dożynek  Piotra i Jolantę Klarów, aby jak każe tradycja podzielić chleb i wspólnie z wójtem rozdać go wśród mieszkańców. Rolnikom i mieszkańcom gminy Pątnów życzenia złożyli oraz podziękowali za ciężką pracę na roli między innymi: gospodarz dożynek Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, poseł na sejm RP Paweł Rychlik, Sekretarz Stanu – Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Damian Pęcherz. W uroczystości udział wzięli także radni gminni i powiatowi, sołtysi oraz wielu mieszkańców i gości spoza gminy.

Po oficjalnej części rozpoczęły się występy artystyczne, w których zaprezentowali się:

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,,Ogniki”

– dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pątnowie  – osoba odpowiedzialna za przygotowanie dzieci do występów – Sandra Stochmiałek,

– dzieci z miejscowej szkoły w Załęczu Małym

– Zespół Folklorystyczny z Popowic

– Zespoły KGW z naszej gminy

– Zespół ,,Załęczanie”.

Na wszystkich uczestników czekały obficie zaopatrzone bufety, a najmłodsi mogli cieszyć się wieloma atrakcjami m.in.: darmowymi dmuchańcami, zabawami i konkursami z animatorami, malowaniem twarzy, zaplataniem warkoczyków, pokazem ognia i magii. Z myślą o najmłodszych odbywały się również przejażdżki bryczką, traktorem z wozem oraz atrakcyjnie przystrojonym, czerwonym pojazdem.