Obwieszczenie ws. zarządzonych na 24 września 2023 r. wyborów do Izb Rolniczych

Obwieszczenie ws. zarządzonych na 24 września 2023 r. wyborów do Izb Rolniczych

 

Mieszkańcy Gminy Pątnów

Na mocy uchwały nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzono wybory do Izb Rolniczych 2023. Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się w niedzielę, 24 września 2023 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

W związku z powyższym informujemy, iż spis osób uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Pątnowie od dnia 25.08.2023 r. przez 5 dni w kasie Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 203 II piętro  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach.

Załączniki:

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 154 w Pątnowie