DOŻYNKI GMINNE 2023 – Załęcze Małe

DOŻYNKI GMINNE 2023 – Załęcze Małe

Spotkanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.