Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach został wybrany

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach został wybrany

Wójt Gminy Pątnów Zarządzeniem nr 68/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZSS w Dzietrznikach, a Zarządzeniem nr 79/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. powołał 11-osobową komisję do przeprowadzenia ww. konkursu.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 15:00 została złożona do Urzędu Gminy w Pątnowie tylko jedna oferta. Konkurs miał miejsce w dniu 4 sierpnia br. Kandydatka Pani Justyna Matuszczyk spełniła wymogi formalne składając ofertę, bardzo dobrze zaprezentowała koncepcję rozwoju szkoły, odpowiedziała na zadawane pytania i została wybrana na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach. Ustępująca ze stanowiska Pani Dyrektor Bożena Kiedos będzie pełniła funkcję dyrektora do 31 sierpnia br. Natomiast nowa Pani Dyrektor obejmie stanowisko od 1 września 2023 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkole w Dzietrznikach będzie wiązało się z pożegnaniem dotychczasowej dyrektorki i jednocześnie przywitaniem Pani Justyny Matuszczyk w gronie szkolnym. Jest to znacząca zmiana zarówno dla dzieci i rodziców, jak i całego grona nauczycielskiego.

Ze swojej strony składamy serdeczne podziękowanie dla Pani Bożeny Kiedos ustępującej ze stanowiska dyrektorskiego. Dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy w rozwijanie placówki w Dzietrznikach. Prosimy jednocześnie o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń, powodzenia w realizacji założeń zawartych w koncepcji funkcjonowania szkoły oraz wielu sukcesów w pracy. Życzymy wspaniałych pomysłów na jeszcze ciekawsze kierunki rozwoju placówki skierowane dla naszych najmłodszych mieszkańców uczęszczających do tej właśnie szkoły.  Powodzenia!