INFORMACJA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE NA TERENIE GMINY PĄTNÓW – STAN NA DZIEŃ 30.06.2023R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE NA TERENIE GMINY PĄTNÓW – STAN NA DZIEŃ 30.06.2023R.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy aktualne dane, ze stanem na dzień 31.06.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Pątnów (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy), w celu umieszczenia ich na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy.