Order Młodego Bohatera

Order Młodego Bohatera

W związku z pismem Dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego informujemy, że istnieje możliwość wystąpienia o „Order Młodego Bohatera” do Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie taką specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę.

Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie ukończyli 18 roku życia. O wyróżnienie mogą występować dyrektorzy szkół lub rodzice i opiekunowie prawni kandydata.
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater