Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów

Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”.

Cel projektu: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pątnów.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 150 084,19 zł.

Wartość całkowita projektu wg. umowy o dofinansowanie: 2 833 443,25 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0040/21-00 z dnia 05.09.2022 r.

Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-02 z dnia 13.12.2022 r.

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2023 r.

W dniu 21 lipca 2023 r. gmina Pątnów podpisała umowę na realizację jednej z trzech części projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” dotyczącą „Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej”.

Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca pozostałych dwóch części zadania tj.: „Dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych” oraz „Dostawę i montaż kotłów na palet dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej”.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej po rozstrzygnięciu przetargowym – 1 983 003,15 zł brutto.

W najbliższym czasie przedstawiciele firmy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K. wydelegują na teren gminy projektantów w celu przygotowania dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznych.

O kolejnych postępach w realizacji projektu będziemy informować mieszkańców gminy Pątnów na bieżąco.