Przebudowa drogi w Dzietrznikach na półmetku

Przebudowa drogi w Dzietrznikach na półmetku

Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzietrzniki, gm. Pątnów” to jedno z zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. 

Gmina Pątnów na przeprowadzenie inwestycji, uzyskała promesę opiewającą na kwotę 6 270 000,00 zł, całość inwestycji to kwota 6.645.494,64 zł.  Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o., które zakończy roboty w terminie do 20 grudnia 2023 r. W ramach zadania jest przebudowywana droga o długości 2,101 km. Wykonawca zrealizuje prace związane z pełną przebudową drogi, jak również roboty wykończeniowe i te związane z jej oznakowaniem.

Obecnie roboty modernizacyjne na drodze znajdują się prawie na półmetku. Wykonane są częściowo podbudowa i stabilizacja na całym odcinku drogi. Wykonane są przepusty na wjazdach do posesji oraz ułożony jest chodnik w ok. 60% długości drogi. Wykonane są również kanalizacja deszczowa i odwodnienie drogi za pomocą rowów otwartych.