Będziemy remontować boisko w Załęczu Wielkim

Będziemy remontować boisko w Załęczu Wielkim

Gmina Pątnów złożyła wniosek w ramach naboru do programu pn.: „Infrastruktura sportowa Plus” na dofinansowanie zadania pn.: „Remont boiska sportowego w Załęczu Wielkim wraz z modernizacją oświetlenia”. Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił nam pomocy finansowej. Została przyznana nam dotacja celowa na realizację inwestycji w kwocie 87 700,00 zł.

Planowane zadanie polega na renowacji i doposażeniu boiska sportowego wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia. Powstałe w wyniku realizacji boisko będzie miało nawierzchnię z trawy naturalnej. Utworzony zostanie także system nawadniający teren boiska. Obiekt zostanie wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami. Boisko z trzech stron zostanie ogrodzone piłkochwytami. Na istniejących słupach oświetleniowych zostanie zamontowane oświetlenie energooszczędne typu LED.