Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Odbudowy Zabytków

W dniu 17.07.2023 r. odbyło się spotkanie, podczas którego proboszczowie miejscowych parafii przyjęli z rąk Posła Pawła Rychlika symboliczne czeki na dofinansowanie projektów, które będziemy realizować w celu ratowania zabytków sakralnych na terenie gminy Pątnów. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Pątnów pozyskała ponad 1 mln zł dofinansowania na konieczne prace remontowe w kościołach.

Dofinansowaniem zostały objęte:

  • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach, w którym zostanie wykonany remont dachu – kwota wsparcia w wysokości 715 400 zł;
  • Kościół Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie na wymianę stolarki okiennej –  dofinansowanie na kwotę 156 800 zł;
  • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Popowicach na którym zostaną przeprowadzone prace restauratorskie polegające na remoncie ściany drewnianego kościoła – wsparcie w wysokości 245 000 zł.